Czy uważasz, że film „Hoffmaniada” powinien otrzymać Nagrodę Publiczności?


  • W przypadku jakichkolwiek problemów z głosowaniem prosimy o kontakt na blog@animator-festival.com
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w losowaniu upominków festiwalowych i zaproszeń na Galę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia plebiscytu w ramach MFFA Animator 2018.
  • Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy blog@animator-festival.com. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.